Mäso:  Bravčový bôčik s kosťou 2,29€

          Bravčový bôčik bez kosťou 2,89€